Gong Li

Filmography Cinema - TV

__________________________________________

2007 Hannibal Rising of Peter Webber

2006 Man cheng jin dai huang jin jia of Yimou Zhang

2006 Miami Vice of Michael Mann

2005 Memoirs of a Geisha of Rob Marshall

2004 Eros mde Kar Wai Wong of Steven Soderbergh

2004 2046 of  Wong Kar-Wai 

1999 Jing ke ci qin wang

1999 Piao liang ma ma

1997 Chinese Box

1996 Feng yue

1995 Yao a yao yao dao waipo qiao

1995 Great Conqueror'

1994 Xi chu bawang

1994 Xin tian long ba bu zhi tian shan tong lao

1994 Huozhe

1993 Hua hun

1993 Tang Bohu dian Qiuxiang

1993 Ba wang bie ji

1992 Mungsing Sifan

1992 Qiu Ju da guan si

1991 Du xia II zhi Shang Hai tan du sheng

1991 Haomen yeyan

1991 Da hong deng long gao gao gua (Raise the Red Lantern )

1990 Ju Dou

1989 Daihao meizhoubao

1989 Qin yong

1989 Hoi sam gui miu ba

1987 Hong gao liang

Next  

More